Mötesmodeller

Engsholms Slott är utvald av Svenska Möten. Svenska Möten har sedan starten 1981 hjälpt företag att boka konferenser och idag är alla medlemsanläggningar i Svenska Möten är Svanen certifierade.

Möten kan hållas på många olika sätt, det här är en mötesmodell:

Filosofin är att man tänker mer kreativt när man går i det fria än när man sitter stilla inomhus. Rörelse skapar kreativitet och idéer hos mötesdeltagarna.
Dela in gruppen i små grupper om max 4 deltagare. Varje grupp får sedan en frågeställning att diskutera under sin promenad. När grupperna samlas igen på en förutbestämd tidpunkt får alla grupper redovisa sina slutsatser.

Svenska möten kan också hjälpa till Deltagarhantering och registreringssystem. Läs mer om Conference Manager här.