Mötesmodeller

Svenska Möten experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Engsholms Slott är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Engsholms Slott äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenemärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Svenska Möten  – utvalda konferensanläggingar

 

 

 

 

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten

 

Hemma på Slottet

Känner dig som hemma, har varit Engsholms Slotts mantra i 30 år. Vi är övertygade om att miljön och känslan av att känna sig trygg, som hemma, är av stor vikt för ett bra möte. Nu har vi även Hemma på slottet, där ni sitter utan konferensbord, med små trevliga brickbord istället, vilket ger en öppnare och mer avslappnad känsla. Ta av dig skorna och låna ett par tofflor, sätt en fotpall framför stolen och känn dig som hemma. Lite snacks, så som popcorn, istället för bara vatten. Många små detaljer gör helheten så mycket bättre! Skulle mötet behöva en extra kick, finns alltid en skattkista med röda näsor att tillgå! Allt blir mycket gladare och lättare med en röd näsa!

Walk-and-talk

Filosofin är att man tänker mer kreativt när man går i det fria än när man sitter stilla inomhus. Rörelse skapar kreativitet och idéer hos mötesdeltagarna.
Dela in gruppen i små grupper om max 4 deltagare. Varje grupp får sedan en frågeställning att diskutera under sin promenad. När grupperna samlas igen på en förutbestämd tidpunkt får alla grupper redovisa sina slutsatser.

Svenska möten kan också hjälpa till Deltagarhantering och registreringssystem. Läs mer om Conference Manager här.