Hitta till Engsholms Slott

Att ta sig till Engsholm är lätt. Knappt en timme från Stockholm ligger Slottet vackert beläget på Mörkös norra udde.

Från Södertälje:
Ta E4 söderut mot Helsingborg ca 19 km. Avfart HÖLÖ/MÖRKÖ, sväng vänster. Följ skyltar till MÖRKÖ.

Söderifrån:
Tag av vid Vagnhärad och kör gamla Södertäljevägen norrut till skylt MÖRKÖ eller fortsätt E4 till avfart HÖLÖ/MÖRKÖ

När i har kommit över bron till Mörkö:
Kör norrut rakt fram ca 7 km mot SKANSUNDET.
Straxt innan HÖRNINGSHOLMS SLOTT står en skylt ULVSUNDET och en vit skylt ENGSHOLMS SLOTT till vänster. Följ den vägen ca 3 km. Därefter står en ny skylt ENGSHOLMS SLOTT till höger.

GPS Koordinater

Lat         N 59º 4’  3.78”
Long     E 17º  39’  58.90”