Vigsel

 

På Engsholms Slott finns det flera vackra platser att vigas på. Både via svenska kyrkan och borgligt.  Vi har haft vigslar på Slottets borggård, i parken, på terrassen och på bryggorna nere vid Strandateljén.

Många brudpar vigs även i våra närliggande kyrkor – Hölö kyrka, Mörkö kyrka och Ytterjärna kyrka.
För vigsel i någon av kyrkorna vänligen kontakta:

Hölö Mörkö församling
Telefon: 08-554 30 980
holo.morko.forsamling@svenskakyrkan.se

Ytterjärna församling 
Telefon: 08-551 747 20
overjarna.pastorat@svenskakyrkan.se