”/”

FASTIGHETSANSVARIG

Som Fastighetsansvarig och ”Handy-man” på Engsholms Slott har du ansvar över mycket och många fastigheter. Förutom Slottet har vi 4 hotellhus samt 4-5 mindre fastigheteter i vår park. Här får du ansvara för allt från sophantering till större ombyggnationer.

Arbetet kräver bred kunskap. Du behöver kunna arbetsleda dig själv samt vara duktig på att planera, dokumentera och organisera.
Mycket är dessutom teamwork tillsammans med trädgårdsmästare och övrig hotelldrift.

Tjänsten innebär att ha fullt ansvar för Engsholms Slotts fastigheter samt uppföljning, service och drift på både kort och lång sikt. Dagliga lagningar, periodiska filterbyten, större och mindre renoveringar, samt kontroll av både Havsavsaltningsanläggning och egen avloppsanläggning.

Sop- och avfallshantering med källsortering i flera fraktioner då vi är både KRAV- och Svanencertifierade.

Du bör ha viss kunskap om ventilation, Styr- & regler samt kunna byta filter etc.
Lättar El o vvs- arbeten är självklart en fördel.
Vi har även eget reningsverk och vattenverk som skall servas, kontrolleras och skötas.

Brand med egenkontrollarbete på hela anläggningen.

Mindre och ibland större reparationer och renoveringar. Samordna och driva större planerade eller akuta renoveringar med underentreprenörer.

Planera och driva renoveringsplan för fastigheter.

Diverse hjälp till driften av hotellet så som teknikstrul, läckande kranar, rinnande toaletter, tätning av dörrar etc. Vid stor arbetsbelastning kan även ommöblering av lokaler behövas.

Fällning av träd samt hjälp till trädgårdsmästaren vid större jobb. Det är en merit om du har motorsågskort.

Slottet innehar en större och en mindre traktor samt div andra maskiner. Fördel om du har erfarenhet av plogning och viss motor- & maskinkunskap.

Du är en lojal och kunnig problemlösare som dessutom förstår att du arbetar i en servicebransch där dina ”kunder” samtidigt är dina bästa kollegor och ibland våra hotellgäster.

Ibland kan helgjobb förekomma och Du bör kunna ha viss ”jour” och kunna nås på telefon vid akuta fall.

Du är en mångsysslare som gärna är finurlig till din karaktär och kan lite om mycket! Självklart är det en fördel om du har någon specialitet men inget krav. Det viktiga är att du är klurig i stort som smått. Teknik, snickeri, vvs, el, fordon.

Du är en glad, lojal och till 100% ärlig och pålitlig person. Vi ser gärna att denna tjänst som långsiktig, då det är ett stort arbetsområde att greppa.

Du kommer arbeta i samarbete med vår vd/ägare, men också ha daglig dialog, kommunikation med övriga medarbetare inom kök, matsal, kontor, hotell och trädgård.

Mejla din ansökan till:
kerstin@engsholm.se
Märk mejlet: Fastighetsansvarig

RUBRIK 1 MOB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

RUBRIK 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Link to: Startsida Engsholms Slott

RUBRIK 2 MOB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

RUBRIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Link to: Startsida Engsholms Slott

RUBRIK 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

RUBRIK 3 MOB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

RUBRIK 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Link to: Startsida Engsholms Slott

RUBRIK 4 MOB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.